Aug 17, 2008

暴走台北 之 貓空

台北版360 ,車票便宜,沿途景致應該比360好,只是拍攝風景有點困難,因為車廂玻璃為茶色,而且非常多花痕,半路看到一架維修車,即只有鐵架而沒有玻璃那種,有衝動想飛身跳過去......。另外當天也非常大煙霞,弄了一番才能使照片的色水接近正常。

5 comments:

 1. 想搭維修車?那便要轉行做維修工人!但看這些照片,看不出是在那麼差的條件下拍,還是做回老本行,以免浪費你的功力 [版主回覆08/18/2008 20:46:00](Empty)

  ReplyDelete
 2. 我上次去都無坐貓空, 下次要坐坐先 (秋天有紅葉, 望向山應該會幾靚) [版主回覆08/18/2008 20:48:00]連秋天有紅葉,都知,真係做足功課

  ReplyDelete
 3. 其實我估有紅葉ga ja (自我幻想)

  ReplyDelete
 4. 我中意第4張~ 唔~如果有紅葉既話~應該好靚好莊觀 [版主回覆08/22/2008 22:43:00]好大煙霞

  ReplyDelete
 5. 貓空真係好平呀! [版主回覆08/22/2008 22:44:00]不過上到貓空站之後又覺得無乜野睇

  ReplyDelete